Publicerad 18 april 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2007 nr 30 angående innebörden av bestämmelse i lokalt kollektivavtal om arbetstid för personal som övergick från landstinget till kommunen i samband med ÄDEL-reformen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR