Publicerad 6 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2007 nr 15 angående avskedande av lärare som skadat elever genom att fysiskt, psykiskt och sexuellt kränka dem


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset