Publicerad 23 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 angående fråga om en kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande förflytta en lärare dels att avskeda samma lärare


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset