Publicerad 24 januari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 111 om avsked av lärare som misshandlat en elev


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR