Publicerad 25 juni 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring – arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet samt upphävande av förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen om allmän försäkring


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.