Publicerad 10 februari 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillgodoräknande av anställningstid enligt vissa bestämmelser i LAS för lärare utan i skollagen föreskriven utbildning – obehöriga lärare


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset