Publicerad 10 februari 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillgodoräknande av anställningstid enligt vissa bestämmelser i LAS för lärare utan i skollagen föreskriven utbildning – obehöriga lärare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.