Publicerad 20 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KollektivAvtalad Pension — KAP- KL; från och med den 1 januari 2006


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.