Publicerad 21 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbe- hållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2007


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.