Publicerad 2 januari 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om offentlig upphandling (nya "tröskelvärden")


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.