Publicerad 1 november 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 77 angående avskedande av kommunalt anställd integrationshandläggare pga. brott utan samband med anställningen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR