Publicerad 28 juni 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 72. Huruvida vägande skäl enligt AB förelegat för stadigvarande förflyttning av en arbetstagare mot dennes vilja


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset