Publicerad 28 juni 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 72. Huruvida vägande skäl enligt AB förelegat för stadigvarande förflyttning av en arbetstagare mot dennes vilja


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.