Publicerad 27 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset