Publicerad 27 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.