Publicerad 12 maj 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolle- dare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL Sida 1 (1) Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan CIRKULÄR


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR