Publicerad 15 november 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Rätt till heltidsstudier för elever vid gymnasieskolans individuella program


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset