Publicerad 26 januari 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens beslut angående förändring av pens- ionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 respektive PFA 01 Sida 1 (3) Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se, www.skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan CIRKULÄR


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.