Publicerad 28 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser mellan staten, Svenska Kommunför- bundet och Landstingsförbundet om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården respek- tive psykiatrin


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset