Publicerad 18 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om samverkansformer mellan medi- cintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset