Publicerad 23 december 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension — KAP-KL

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 8 december 2005 en överenskommelse om nytt pensionsavtal, KollektivAvtalad Pension – KAP-KL, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvårdsamt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutnariksorganisationer.


Överenskommelsen om KAP-KL bygger på den principöverenskommelse och de utgångspunkter för ett nytt kommunalt pensionsavtal som parterna enades om den 2005-07-01 (Arbetsgivarnytt 52/05).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.