Publicerad 21 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunerna och landstingens arbetsgivarroll i ett EU- perspektiv


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset