Publicerad 19 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Handläggning av medborgarförslag Sida 1 (3) CIRKULÄR är ersatt av 07:42.

Visa det här daterade cirkuläret

Handläggning av medborgarförslag Sida 1 (3) CIRKULÄR


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset