Publicerad 13 maj 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret FAS 05 - Överenskommelse om förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och regioner är ersatt av 17:51.

Visa det här daterade cirkuläret

FAS 05 - Överenskommelse om förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och regioner


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR