Publicerad 3 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/- stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2006 Sida 1 (2) CIRKULÄR


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset