Publicerad 23 september 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset