Publicerad 13 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Beslut om särskild sjukfrånvaroavgift Sida 1 (2) Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se, www.skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan CIRKULÄR


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR