Publicerad 10 november 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2005 nr 77 om avsked av enhetschef som brutit mot LOU i samband med en entreprenadupphandling


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset