Publicerad 25 augusti 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2005 nr 60 om avsked av två vårdbiträden som kränkt en vårdtagare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.