Publicerad 4 juli 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2004 nr.102 om det funnits vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en tandläkare


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset