Publicerad 16 augusti 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser för anställningsstöd, lönebidrag och OSA - från och med den 1 juli 2005


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset