Publicerad 12 november 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Ungdomsbarometern 2004/2005 - Skrift om ungdomars uppfattning och inställning till arbetsliv och utbildning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset