Publicerad 1 september 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Skrift – ”Samhällskriser och olyckor. Lag om skydd mot olyckor – en juridisk handbok”


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset