Publicerad 16 januari 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensions- behållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 re- spektive PFA 01


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset