Publicerad 30 juni 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR