Publicerad 15 oktober 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2004/2005. Oförändrade villkor men ändrad tidpunkt för ”Förseningsavgiften”.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR