Publicerad 15 oktober 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2004/2005. Oförändrade villkor men ändrad tidpunkt för ”Förseningsavgiften”.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset