Publicerad 19 augusti 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Hur berörs kommunerna av EU:s ramdirektiv för vatten?


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset