Publicerad 16 juni 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (Regeringens proposition 2003/04:105)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset