Publicerad 16 juni 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (Regeringens proposition 2003/04:105)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR