Publicerad 23 juni 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Ett program för att stärka den kunskapsbase- rade/evidensbaserade hälso- och sjukvården


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset