Publicerad 23 november 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2004 nr 82 om avsked av vårdbi- träde som tillfogat en vårdtagare skador


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.