Publicerad 26 augusti 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2004 nr. 7 om tjänstgöringshinder förelegat för en deltidsanställd brandman som genomgått utredning med anledning av misstanke om hjärtfel


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR