Publicerad 17 mars 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbete efter 65 års ålder — vad gäller beträffande an- ställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbets- marknadspolitiska insatser?


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset