Publicerad 22 oktober 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funkt- ionshindrade (LSS). Konsekvenser för de länsvisa mellan- kommunala utjämningssystemen m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset