Publicerad 22 oktober 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funkt- ionshindrade (LSS). Konsekvenser för de länsvisa mellan- kommunala utjämningssystemen m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.