Publicerad 17 juli 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Maxtaxan inom barnomsorgen – så blev det

Kommunförbundet har i enkäter följt effekterna av reformerna inom barnomsorgen mellan åren 2001 och 2002.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.