Publicerad 11 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om remissen för skollagskommitténs betän- kande (Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR