Publicerad 24 juni 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställnings- villkor m.m. - HÖK 03


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset