Publicerad 30 oktober 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Höjd ersättning för inkassokostnader m.m. samt för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning hos kronofogdemyndighet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR