Publicerad 19 maj 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Frivilliga resursgrupper - en resurs i det nya krishanteringssy- stemet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset