Publicerad 4 augusti 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordningen om anställningsstöd — i lydelse från och med den 1 juli 2003


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset