Publicerad 31 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Förlängd remisstid för betänkandet kring skollagen (Skollag för kvalitét och likvärdighet SOU 2002:121)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset