Publicerad 31 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Förlängd remisstid för betänkandet kring skollagen (Skollag för kvalitét och likvärdighet SOU 2002:121)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR