Publicerad 4 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 2004:24.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset