Publicerad 4 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 2004:24.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.