Publicerad 23 april 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2003 nr 32 angående avskedande av manlig arbetstagare i kommunens öppna psykiatrivård som hade sexuellt förhållande med yngre kvinnlig vårdtagare


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset