Publicerad 23 april 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2003 nr 32 angående avskedande av manlig arbetstagare i kommunens öppna psykiatrivård som hade sexuellt förhållande med yngre kvinnlig vårdtagare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR