Publicerad 19 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2003 nr 17 angående beräkning av skadestånd vid brott mot kollektivavtalets regler om övertids- uttag


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR